Opony starzeją się i tracą swoje optymalne właściwości, nawet, gdy nie są intensywnie eksploatowane. Nieprawidłowe składowanie opon czy nawet tylko sezonowe przechowywanie w niewłaściwych warunkach mogą spowodować utratę właściwości jezdnych opony. Najbardziej dostrzegalne jest zużycie bieżnika opony oraz deformacja czy uszkodzenia ściany bocznej spowodowane długotrwałą lub zbyt intensywną eksploatacją.

Zgodnie z polska normą PN-C-94300-7 //Ogumienie – pakowanie, przechowywanie i transport// zaleca się aby nie sprzedawać opon starszych niż 36 m-cy od daty produkcji. Stosowane w mieszankach gumowych podczas produkcji opon dodatki przeciw starzeniu skutecznie wydłużają czas w którym opona zachowuje w 100% swoje właściwości trakcyjne.

  1. Pamiętajmy o delikatnych bokach opony. Są one wielokrotnie mniej wytrzymałe niż pas czołowy ogumienia. Pozorna twardość boków wynika z wysokiego ciśnienia powietrza, jakie panuje wewnątrz opony. Uważajmy więc na takie przeszkody jak krawężniki, torowiska czy kamienie. Ogumienie z przekutym bieżnikiem można naprawić, natomiast z uszkodzonym bokiem- nie.
  2. Dostosowujmy ciśnienie w oponach do takich czynników jak: rozmiar ogumienia, obciążenie auta oraz prędkość. Granice ciśnienia wyznacza producent pojazdu – wszelkie wartości podane są w instrukcji obsługi pojazdu. Generalna zasada mówi, że im gorsze warunki eksploatacji tym wyższe powinno być ciśnienie. Opona o zbyt niskim ciśnieniu narażona jest na zbyt duży nacisk boków przy każdym obrocie, co prowadzi do podwyższenia temperatury i tym samym zwiększa możliwość uszkodzenia. Poza tym staje się podatna na mechaniczne zniszczenie boków, powoduje większe opory toczenia i tym samym gorsze prowadzenie pojazdu. Z kolei wysokie ciśnienie może prowadzić do pogorszenia prowadzenia auta, przyśpieszonego zużycia środkowego pasa bieżnika, obniżenia komfortu jazdy. Może również spowodować uszkodzenie zawieszenia.
  3. Agresywna eksploatacja opon na granicy i poza granicą przyczepności kół prowadzi do szybkiego zużycia (lub nawet miejscowego wytarcia) ogumienia. Unikajmy więc ruszania i hamowania z piskiem opon. Ponad to kontrolujmy co jakiś czas geometrię zawieszenia i zbieżność kół. Nieprawidłowości tym przypadku prowadzą do znacznego obniżenia żywotności opon. Istotne znaczenie maja również: wyważenie kół czy stan amortyzatorów.

W jaki sposób dłużej eksploatować opony?

Sprawdzaj ciśnienie w oponach raz w miesiącu, a w szczególności przed pokonywaniem trasy z dużą prędkością. Odpowiednie ciśnienie jest czynnikiem bezpieczeństwa i trwałości. Ciśnienie należy sprawdzać „na zimno” (przed pokonaniem 3 km). Nie zapominaj o kole zapasowym i stosuj się do zaleceń producenta.
Przy każdej wymianie opony należy wymienić zawór, który ulega zużyciu pod wpływem siły odśrodkowej. Gwarantuje on szczelność i ma wpływ na żywotność opony.
Wyważenie jest niezbędne w celu wyeliminowania wibracji. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i ogumienia.
Należy kontrolować zbieżność oraz geometrię pojazdu (zbieżność kół przednich, pochylenie kół w stosunku do płaszczyzny pionowej). Zapobiega to nierównomiernemu i przedwczesnemu zużyciu opon.
Opony należy zamieniać miejscami.