Opona składa się z konstrukcji nośnej i otaczającej ją powłoki gumowej. W oponie wyróżnia się następujące strefy:

  1. czoło bieżnika (protektor) – gruba warstwa odpowiednio ukształtowanej gumy tworzącej rzeźbę bieżnika. Głównym zadaniem jest ochrona osnowy przed uszkodzeniami. W czasie jazdy bezpośrednio styka się z powierzchnią drogi.
  2. barki bieżnika – utworzone z gumy, stanowią przejście między czołem a bokiem bieżnika.
  3. boki bieżnika – cienka warstwa gumy chroniąca boki osnowy przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed wpływami atmosferycznymi
  4. obrzeża – strefa pośrednia między elastycznym bokiem a sztywną stopką
  5. stopki – zwykle utworzone z nierozciągliwego rdzenia (pogumowany drut stalowy) otoczonego warstwami kordu i tkanin krzyżowych. Stopki służą do zamocowania obręczy.

Elementem nośnym w oponie jest osnowa utworzona z warstw pogumowanego kordu. Kord jest zakotwiczony na drutówce stanowiącej sztywny element stopki opony. Dobrą przyczepność koła do jezdni uzyskuje się prze zastosowania protektora. Jest to gruba warstwa gumy ze specjalnie rzeźbiona powierzchnią. Zmniejszenie nacisku jednostkowego uzyskuje się przez zaprojektowanie takiej szerokości opony aby dla danej powierzchni nacisk nie powodował niszczenia jezdni.

Pasek ochronny (zwany czeferem tekstylnym) – Pasek ochronny jest to nagumowana mocna tkanina krzyżowa. Jej zadaniem jest ochrona warstw osnowy zawiniętych wokół drutówki przed przetarciem lub innym uszkodzeniem podczas montażu opony na obręczy.

Pasek wzmacniający stopkę – Pasek wzmacniający stopkę jest obok czefera metalowego i drutówki dodatkowym elementem usztywniającym. Jest on wykonany z twardej gumy odpornej na odkształcenia dynamiczne

Wypełniacz jest to pasek mieszanki gumowej o przekroju trójkątnym, który wraz z wczepem łączy osnowę z drutówką

Wczep jest to pogumowany pasek tkaniny kordowej, który łączy osnowę z drutówką.

Drutówka jest tym elementem konstrukcyjnym opony, który nadaje stopce dużą wytrzymałość i sztywność w kierunku obwodowym. Jest to koniecznie, ponieważ stopka opony samochodowej jest obciążona znacznymi siłami rozciągającymi. Drutówka jest połączona z osnową za pomocą pogumowanego paska tkaniny kordowej (tzw. wczepu) i paska mieszanki gumowej o przekroju trójkątnym zwanego wypełniaczem.

Czefer metalowy usztywnia partię stopową opony. Jest to taśma pogumowanego kordu stalowego. Stosowany jest jedynie w oponach radialnych

Kapa ochronna (cienka warstwa gumy) pokrywa cała wewnętrzną powierzchnię opony. Jej zadania to :

  1. wygładzenie i nadanie estetycznego wyglądu oponie
  2. zabezpieczenie osnowy osnowy przed wilgocią i uszkodzeniem
  3. zabezpieczenie dętki przed przetarciem prze nitki osnowy

Osnowa jest podstawowym elementem nośnym w oponie. Zapewnia stałe wymiary, wymagana wytrzymałość na rozerwanie, wielokrotne odkształcenia i starzenie zmęczeniowe. Osnowa składa się z kilku warstw pogumowanej tkaniny kordowej. W celu zwiększenia spoistości poszczególnych warstw osnowy wprowadza się pomiędzy niektóre z nich warstwę gumy (kapę międzywarstwową) o dużej elastyczności i odporności zmęczeniowej. Warstwa ta poprawia warunki pracy nitek kordu, zapobiega powstawaniu nadmiernych naprężeń ścinających między warstwami, czyni oponę bardziej giętką i zmniejsza tarcie wewnętrzne. Dzięki temu obniżona jest ilość ciepła wydzielanego w wyniku tarcia.

Boki opony nie współpracują z jezdnią, z tego powodu ich grubość jest znacznie mniejsza niż grubość protektora. Jest to korzystne z powodu zwiększenia elastyczności w miejscu największego uginania bocznych ścian oraz zmniejszenia wydzielania się ciepła podczas pracy opony, powodującego jej starzenie. Guma użyta na pokrycie boku chroni osnowę przed uszkodzeniami. Musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych (tlenu, ozonu, światła promieni UV) oraz na wielokrotne odkształcenia.

Pasek bazowy ma funkcję związaną ściśle z konstrukcją opony radialnej. W oponach diagonalnych element ten nie występuje. Jego zadaniem jest podparcie krawędzi podkładu stalowego i ułatwienie zakotwiczenia krawędzi w gumie. Guma tego paska musi być odporna na obciążenia dynamiczne i nie powinna przegrzać się mimo wielokrotnych odkształceń.

Podkłady stalowe – W oponie radialnej podkład stalowy stanowi opasanie osnowy. Zadaniem podkładu stalowego jest usztywnienie protektora, przyjmowanie obciążeń mechanicznych, łagodzenie ich niszczącego działania na osnowę. Dzięki podkładowi stalowemu możliwe było ograniczenie ilości warstw osnowy, co z kolei uczyniło oponę elastyczniejszą przy obciążeniach bocznych i zapewniło dużą poprawę przyczepności do powierzchni jezdni – szczególnie przy większych prędkościach.

Rzeźba bieżnika – Bieżnik jest powłoką pokrywającą całą zewnętrzną powierzchnię opony. Składa się on z następujących elementów: czoła bieżnika, boku, barku.
Czoło bieżnika, zwane też protektorem, stanowi gruba odpowiednio ukształtowana guma, stykająca się z nawierzchnią w czasie jazdy, tworząca rzeźbę bieżnika. Guma protektora musi być odporna na ścieranie i rozdzieranie oraz posiadać dużą adhezję do gumy podkładu i osnowy.
Bok bieżnika jest to cienka warstwa gumy okrywająca osnowę, chroniąc ją przed uszkodzeniem.
Guma okrywająca boki opony musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych (tlenu, ozonu, światła) oraz posiadać dużą odporność na odkształcenia.
Bark bieżnika stanowi przejście między czołem a bokiem bieżnika. Utworzony jest z gumy protektora oraz z gumy boku.

Protektor zapewnia dobrą przyczepność opony, a tym samym pojazdu do powierzchni jezdnej. Ponadto jego zadaniem jest ochrona podkładu i osnowy przed mechanicznymi urazami. Podczas jazdy po drogach gruntowych lub po śniegu w styk z podłożem wchodzi nie tylko czoło bieżnika, ale również jego barki. Dzięki temu zwiększa się przyczepność kół do nawierzchni.
Guma protektora musi być odporna na ścieranie i na rozdzieranie. Powinna również posiadać dobrą przyczepność do nawierzchni drogi. Nawet utworzenie protektora z gumy o wysokiej wytrzymałości nie ma gwarantuje zwiększenia wytrzymałość opony. Dzieje się tak z powodu znacznej ciągliwości i elastyczności protektora. Wszystkie obciążenie przenosi osnowa.
W oponach diagonalnych stosuje się podkład z kordu tekstylnego.

źródło: oponyaston.pl, opony.pl