Jeśli masz warunki i chęci do przechowywania opon we własnym zakresie, oto co powinieneś wiedzieć:

 • pomieszczenie do przechowywania opon powinno być chłodne, suche i ciemne, nie zaleca się przechowywania opon na otwartym powietrzu,
 • temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury
 • pokojowej (należy od czasu do czasu wentylować pomieszczenie i nie
 • dopuszczać do kontaktu opon ze źródłem ciepła np. kaloryferem),
 • opony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła
 • słonecznego i ozonu,
 • opony powinny być przechowywane z dala od środków chemicznych,
 • paliwa, rozpuszczalników, smarów,
 • opony przechowywane na obręczach powinny mieć ciśnienie nominalne,
 • zalecane przez producenta opon lub pojazdu.
 • Zaleca się stosowanie felg aluminiowych z oponami letnimi, natomiast obręczy stalowych do opon zimowych (postępujemy tak ze względu na niszczące działanie soli na aluminium).

Reguły przechowywania opon na obręczach:

 • nie wolno składować kół w pozycji pionowej!
 • koła mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być
  jednak przekładane co kilka tygodni, aby zapobiec odkształceniu
  opony leżącej na spodzie
 • obręcze mogą wisieć także na hakach.

Reguły przechowywania opon bez obręczy:

 • nie wolno składować opon poziomo!
 • nie wolno wieszać opon na hakach!
 • opony powinny być składowane w pozycji pionowej, powinny być
  przestawiane co kilka tygodni (obrót opony wokół osi).

Jeśli nie masz warunków do samodzielnego przechowywania opon, zapraszamy do nas.  Coraz bardziej powszechne jest bowiem przechowywanie opon w serwisach.  Zapraszamy do naszej przechowalni opon.