Etap 1 : bezpieczeństwo

  • – Umieścić pojazd na twardej i płaskiej powierzchni.
  • – Wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec ręczny, włączyć pierwszy bieg.
  • – Sprawdzić, czy koło zapasowe jest w dobrym stanie.

Etap 2 : zdejmowanie koła

  • – Usunąć kołpak.
  • – Odkręcić częściowo śruby
  • – Umieścić lewarek w odpowiednim punkcie zaczepienia i kręcić aż do momentu podniesienia się koła o 5 do 7 cm. Odkręcić całkowicie śruby, po czym zdjąć koło.

Etap 3 : umieszczanie koła zapasowego

  • – Umieścić koło zapasowe, uwzględniając zalecenia podane na oponie (kierunek obrotów, kierunek montażu), po czym dokręcić śruby.
  • – Opuścić pojazd na podłoże za pomocą lewarka.
  • – Dokręcić śruby w podanym na rysunku porządku.

Porada końcowa.
W samochodzie powinna znajdować się para rękawic i latarka. Obie rzeczy będą przydatne w przypadku konieczności zmiany koła.